Tandenservice
Utrecht

AVG Status Tandenservice Utrecht

AVG Status Tandenservice Utrecht

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR), en is bedoeld om de privacy van elk individu in de EU beter te beschermen.

Tandenservice Utrecht is volledig toegewijd om aan de AVG te voldoen, omdat wij erg veel waarde hechten aan de privacy van onze klanten. In de maanden april en mei 2018 hebben wij er samen met externen hard aan gewerkt om Tandenservice Utrecht vóór de ingangsdatum aan de AVG te laten voldoen aan de nieuwe wetgeving. De stappen die we hiervoor hebben gezet staan hieronder.

AVG Checklist Tandenservice Utrecht

Deze checklist is voor het laatst bijgewerkt op 12 juni 2018
  • Onderzoek doen naar benodigde stappen voor het voldoen aan de AVG d.m.v. internet-onderzoek, verschillende vergaderingen, website checks en inschakelen externen - VOLTOOID
  • AVG status pagina aanmaken en op website plaatsen – VOLTOOID
  • Algemene voorwaarden opstellen en op website plaatsen – VOLTOOID
  • Privacy beleid opstellen en op website plaatsen – VOLTOOID
  • Disclaimer opstellen en op website plaatsen – VOLTOOID
  • Opt-in vragen (akkoord privacy beleid + toestemming gebruik persoonsgegevens) voordat het inschrijfformulier kan worden verzonden – VOLTOOID
  • Interne procedures voor gebruik van data aanpassen en maken om te kunnen voldoen en blijven voldoen aan de AVG – VOLTOOID
  • Herhaald testen van huidige status AVG – VOLTOOID
  • Volledig voldoen aan de AVG en dit communiceren naar klanten en andere betrokkenen – VOLTOOID

Wat moeten de klanten van Tandenservice Utrecht doen?

Elke bestaande en nieuwe klant van Tandenservice Utrecht zal worden gevraagd om akkoord te gaan met ons privacy beleid voordat het verzamelen van gegevens begint.

Overzicht van AVG documenten Tandenservice Utrecht

Wij zijn verplicht om onze klanten te informeren over de toezichthoudende autoriteit in Nederland; dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht er iets mis zijn met hoe Tandenservice Utrecht omgaat met data, meld dit dan bij ons. Het is daarnaast mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.