Tandenservice
Utrecht

Privacy beleid

Privacy beleid Tandenservice Utrecht

Privacy verkaring

Op de websites van Tandenservice worden persoonsgegevens verwerkt. Tandenservice respecteert uw privacy en uw gegevens worden zorgvuldig behandeld. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Via dit privacy beleid wordt duidelijk welke persoonsgegevens worden verzameld en waarom dit wordt gedaan.

Uw gegevens

Via de website tandenservice.nl kunt u zich inschrijven bij onze praktijk. Hierbij laat u gegevens achter. Wij verwerken de volgende gegevens van u:

  • NAW-gegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • BSN nummer
  • IP-adres

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Het verbeteren van onze dienstverlening
  • Inschrijven in onze praktijk

Bewaartermijnen

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren. Indien u geen gebruik meer wilt maken van onze diensten, kunt u ons verzoeken om de gegevens te verwijderen.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Het aanvragen of aanpassen van uw gegevens kan via email. Aanpassingen kunt u ook doorgeven in de praktijk of telefonisch.

Als u ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u een verzoek sturen om deze in te zien of te verwijderen. Dit kan via info@tandenservice.nl.

Gegevens delen met derden

Tandenservice deelt uw gegevens alleen met derden bij het versturen van facturen en verwerken van betalingen, of wanneer dit noodzakelijk is in verband met de levering van een product of dienst.

De ingevulde data in het inschrijfformulier wordt via Cognito Forms verwerkt. Cognito Forms heeft haar eigen privacy beleid.

Beveiliging van uw gegevens

We beveiligen onze websites zo goed mogelijk om zodoende uw gegevens te beschermen.

De e-mail van Tandenservice Utrecht wordt gehost bij Hosting2Go en als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hosting2Go.

Cookies

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn worden er gebruik gemaakt van cookies. Deze melding zal ook altijd op de website worden weergegeven.

Aanpassen privacy beleid

Tandenservice Utrecht behoudt zich het recht voor dit privacy beleid te wijzigen. Wanneer er wijzigingen zijn, worden deze gepubliceerd op de website, zodat u de wijzigingen altijd kunt inzien.

Klachten

Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u altijd contact opnemen met ons. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Neem bij vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring contact op met:

Tandenservice Utrecht
Prinses Irenelaan 96
3555 HG Utrecht
E-mail info@tandenservice.nl
Telefoon 030-8881771

Dit privacy beleid is voor het laatst aangepast op 15 juni 2018.

AVG Status Tandenservice Utrecht

Benieuwd naar welke stappen Tandenservice Utrecht heeft gezet om te voldoen aan de AVG wetgeving? Deze informatie vindt u op onze AVG status pagina.